Ảnh hưởng của cuộc cải chánh

Nội dung và hình ảnh: Xuân thu Thuyết minh: Vĩnh Lộc, Tố Trinh Dựng video: NTCmedia

Bình luận