Ê-xơ-tê

Đế quốc Ba Tư dưới thời vua A-suê-ru kéo dài từ Ấn Độ sang Ai Cập sau khi đánh bại người Ba-by-lôn (Ê-xơ-tê 1:1).

Bình luận