KÍNH SỢ CHÚA

"Kính sợ Chúa là nền tảng chắc chắn, là chìa khóa mở kho báu về ơn cứu rỗi, ơn khôn ngoan và tri thức." - John Bevere Quí vị có ước ao nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh không? Quí vị có muốn có được một thức rõ ràng về mục đích và mục tiêu của mình không?

Nếu muốn thì quí vị phải đón nhận sự kính sợ Chúa. Qua sứ điệp này, John sẽ thách thức quí vị làm mới lại lòng kính sợ Chúa trong sự thờ phượng và trong đời sống mỗi ngày. Vậy kính sợ Chúa là gì? Tại sao kính sợ lại quan trọng? Nó khác với sợ hãi Chúa như thế nào? Trong cuốn sách Kính Sợ Chúa, John Bevere giải thích những câu Kinh Thánh liên quan đến lẽ thật này, là lẽ thật mà người hay bỏ qua hay hiểu sai. Đây là chìa khoá mở ơn khôn ngoan, tri thức và thân mật với Chúa.

Nếu quí vị tìm kiếm câu trả lời hay sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa thì quí vị phải có lòng kính sợ Chúa. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài và có một cách duy nhất để bước vào sự thân mật với Chúa là qua sự kính sợ Chúa. Đời sống và cộng đồng của quí vị sẽ được biến đổi vĩnh viễn khi quí vị nắm bắt được lẽ thật mang lại sự biến đổi đời sống này! Gồm 8 phần học với thông điệp vô cùng hữu ích và đầy năng quyền từ nơi Chúa gởi cho bạn ngày nay:

1. CHÌA KHÓA MỞ KHO BÁU CỦA CHÚA: Mở ra những lời hứa của Chúa - Kính sợ Chúa và sợ hãi Chúa.

2. CÁI NHÌN THOÁNG QUA VỀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA CHÚA: Sự vĩ đại của Chúa - Những lời hứa của Đức Chúa Trời.

3. VINH HIỂN CỦA CHÚA: Hạ thấp hình ảnh của Chúa - Hiểu biết vinh hiển của Ngài.

4. TRẬT TỰ, VINH HIỂN, PHÁN XÉT: Vinh hiển tỏ bài - Phước lành và phán xét.

5. TRÌ HOÃN SỰ PHÁN XÉT: Sự phán xét đến như thế nào? - Những lời hứa vĩ đại của Chúa.

6. VINH HIỂN HẦU ĐẾN: Chúng ta ảnh hưởng đến vinh hiển hầu đến của Ngài - Ai là nguồn cảm hứng của chúng ta.

7. TỪ VINH HIỂN ĐẾN VINH HIỂN: Không thỏa hiệp - Sống trong sạch và ngay thẳng.

8. TÌNH THIẾT HỮU: Vâng theo lời Chúa - Chiếu sáng vinh hiển Ngài.

"Ồ! Chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!" - Phục Truyền 5:29 * Bài học quay hình cho tài liệu Kính Sợ Chúa của tác giả John Bevere - mục vụ International Messenger.

Bình luận