Lòng Can Đảm

“Lòng Can Đảm” (Courageous) là một bộ phim tâm lý giáo dục gia đình, với nhiều cung bậc cảm xúc, do Alex Kendrick đạo diễn. Phim phản ánh khá sinh động những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống gia đình. Nó cũng nói lên vai trò, sự ảnh hưởng của những người đã, đang và sẽ làm cha, đồng thời cũng là người chủ của gia đình. Liệu rằng những người đàn ông này, họ có làm tốt trách nhiệm của họ với gia đình không? Họ đối xử như với vợ và con họ ra sao? Họ đã làm điều đó như thế nào?

Bình luận