MARTIN LUTHER (Cuộc Cải Chánh Giáo Hội)

Nhân dịp 500 năm ngày Cải chánh Giáo hội chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ phim về Nhà Cải Chánh MARTIN LUTHER - Phim có thuyết minh Tiếng Việt

Bình luận