Sự sáng tạo

Phim hoạt hình Cơ Đốc được AbaTV khai thác từ Internet, dịch, lồng tiếng/ phụ đề tiếng Việt để phục vụ cộng đồng Cơ Đốc Việt Nam đặc biệt là các em thiếu nhi

Bình luận