Vén Màn Bí Mật Hành Trình Xuất Ai Cập

Một bộ phim tư liệu về Cuộc hành trình Xuất Ai Cập của Dân Y-sơ-ra-ên được chép trong Cựu Ước và được mổ sẻ, phân tích dưới góc nhìn của các nhà khoa học

Bình luận